top of page

Privacy

Verklaring.

Deze privacy verklaring beschrijft hoe Audio Visual Tribe uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en overdraagt.

Klik op dit pictogram om onze privacy verklaring te downloaden

Top of page
Contact details
Bijzondere en / of gevoelige gegevens die wij verwerken
Hoelang we persoonlijke gegevens bewaren
Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken
Persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Delen van persoonsgegevens met derden
Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Contact details
Purpose data
Time kept
Third parties
Cookies
Protection
Modify data
Personal data
Sensitive data

Contact details

Reeweg Oost 23

3312CK, Dordrecht, NL

Persoonsgegevens die wij verwerken

Audio Visual Tribe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken →

 • Voornaam en achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • BTW-identificatienummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Informatie over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en / of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website heeft en diensten 

hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via audiovisualtribe@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Audio Visual Tribe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om diensten aan u te leveren

 • Audio Visual Tribe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Audio Visual Tribe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang we persoonlijke gegevens bewaren

Audio Visual Tribe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Audio Visual Tribe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Audio Visual Tribe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Audio Visual Tribe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij ook onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons-gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons-gegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en / of recht op gegevens-overdraagbaarheid of heeft u andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar:
audiovisualtribe@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-nummer en burger-servicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Audio Visual Tribe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Audio Visual Tribe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Audio Visual Tribe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via audiovisualtribe@gmail.com

bottom of page